JUNTA DIRECTIVA


 
 

Presidente:
José Ramón Fernández Lorenzo

Vicepresidente primero:
Ángel López-Silvarrey Varela

Vicepresidente segundo (Atención Primaria):
Juan José Loira Costas

Vicepresidente tercero (Pediatría hospitalaria):
  Ana Concheiro Guisán

Vicepresidente de Especialidades:
Mª Luz Couce Pico

Vicepresidente de Cirugía Pediátrica:
Iván Somoza Argibay

Secretaria:
Pilar Adelaida Crespo Suárez

Vicesecretaria:
Josefa Ares Álvarez

Tesorera:
María José Méndez Bustelo

Vocales:

  • Por Coruña: Alejandro Ávila Álvarez
  • Por Lugo:  Manuel Silveira Cancela
  • Por Ourense: Susana Mª Rey García
  • Por Pontevedra: Vacante
  • Por Ferrol: José Luaces González
  • Por Vigo: Beatriz Cortés Osorio
  • Por Santiago: Paula López Pérez

Representante Mir:
Ana Carnicero Iglesias